Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Utbrenthet og utmattelse

Utbrenthet og utmattelse

Utmattelse og utbrenthet er noe som mange personer vil møte på en eller flere ganger gjennom livet sitt. Disse helseplagene kommer som regel som en følge av ens miljø, og da særlig rolleforvirring, rolleoverbelastning, dårlig organisering på jobb, dårlig arbeidsmiljø, for mye ansvar og arbeid både hjemme og på jobb, eller kanskje som en følge av noe helt annet.

Hva som fører til utmattelse og utbrenthet er subjektivt, og det som for noen kan være spennende, givende og gøy, kan for andre være en mental og fysisk belastning som kan føre til vedvarende utmattelse.

Hva er utbrenthet og utmattelse?

utbrenthet-og-utmattelse

Til tross for at disse begrepene ofte blir anvendt i dagligtalen, så har begrepene egne spesifikke meninger, og vi skal for ordens skyld ta de for seg, slik at du faktisk kan være sikker på hvorvidt du opplever/har opplevd utbrenthet og/eller utmattelse.

Utmattelse

Utmattelse over tid, også kalt vedvarende utmattelse eller fatigue, er en opplevelse hos personen det angår som preges av tretthet og energimangel. Vedvarende utmattelse er et vanlig symptom hos personer som sliter med sykdommer som ME, kreft, diabetes, nevrologisk sykdom, revmatisk sykdom med mer.

Grunnet noen fellestrekk med depresjon, som mangelen på energi og tretthet, kan personer med vedvarende utmattelse ofte bli feilstemplet som deprimerte. Selv om man kan utvikle en depresjon som en konsekvens av å ha vært utmattet over lengre tid, så er dette svært forskjellige lidelser og må derfor ikke blandes.

Dersom man opplever depresjon samtidig med utmattelse kan dette raskt utvikle seg til å bli en alvorlig tilstand ettersom at depresjonen kan ha en negativ spiraleffekt (gjør hverandre verre) på kroppslige, sosiale og psykiske plager og problemer. Grunnet nedsatt funksjonsevne og ikke minst risikoen for å utvikle depresjon, så er vedvarende utmattelse noe man bør ta seriøst og søke hjelp og råd for.

Utmattelse i seg selv, som er å være sliten og ikke ha overskuddsenergi til å påta seg nye oppgaver etter en lang arbeidsdag/harde gjøremål, er ikke noe unormalt i seg selv, og vi opplever alle å bli utmattet fra tid til annen. Det er først når søvn og hvile ikke reverserer utmattelsen, og man opplever å fortsette å være utmattet selv etter en lengre periode med søvn og hvile, at man risikerer å være det som kalles vedvarende utmattet.

Utbrenthet

Utbrenthet er en stressreaksjon som kroppen iverksetter i møte med kronisk stress over lengre tidsperioder. Man kan på mange måter se på utbrenthet som punktet der begeret er fullt og vannet fosser over ut av kanten på koppen som her symboliserer mengden stress vi kan håndtere på en gang, og over tid.

Utbrenthet er som regel knyttet til jobb og arbeid, og utvikler seg ofte grunnet en rekke faktorer relatert til blant annet arbeidsmengde, ansvar, følelse av medbestemmelse i prosessen, for høye forventninger og idealer, og et dårlig arbeidsmiljø.

Dersom man opplever konsentrasjonsvansker, sviktende hukommelse, hjernetåke og nedsatt selvtillit, kan man være i faresonen for å bli/være utbrent.

Særlig yngre personer som er usikre på sin stilling og føler et stort press knyttet til forventninger og prestasjonsnivå er særlig utsatt for å bli utbrente. Eldre arbeidstakere er ofte mer selvsikre og kan hvile tilbake på tidligere erfaringer og opparbeidede tommelfingerregler som bidrar til å mestre arbeidsdagen bedre.

Særlig utviklingen av dårlige mestringsstrategier er en stor bidragsyter til utviklingen av utbrenthet. En destruktiv mestringsstrategi danner ofte en ond sirkel som gjør vondt verre. En slik strategi kan være å jobbe hardere og lengre, ta færre pauser, isolere seg fra venner og familie, redusere meningsfulle aktiviteter som hobby og sport, for å kunne gjøre ferdig arbeidsoppgavene.

Dersom man følger en slik mestringsstrategi så blir ofte resultatet det at man blir raskt utmattet og blir mindre effektiv, noe som resultater i at tidligere arbeidsoppgaver blir forskjøvet og at man stadig faller lenger tilbake.

Her er artikkelen om psykoser og psykotiske lidelser

Vi behandler utbrenthet og utmattelse

If you are worried that you, your employees or someone you know has problems related to burnout and / or persistent fatigue, then there is no reason to despair. With a good follow-up, lifestyle changes and treatment, most people quickly get better, and get into good patterns and routines where they regain the feeling of mastery and often a higher energy level.

We at Psykiater.no have good experience and long expertise when it comes to treatment for burnout and fatigue. By identifying causes and tackling the problem and finding solutions in accordance, we can help make everyday life more livable and rewarding.

Contact us to start your treatment. Our psychiatrists and therapists have a duty of confidentiality, are professionals and show full understanding of all situations and issues.

Vi-behandler-utbrenthet-og-utmattelse
Grunnet stor pågang tar vi per tidspunkt ikke i mot nye pasienter. Pasienter som er i aktiv oppfølging hos oss kan fortsatt sette opp avtaler.
This is default text for notification bar