Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser og da særlig anorexia nevrosa/ anoreksi er ansett for å være den dødeligste eller blant de mest dødeligste psykiske lidelsene i den vestlige verden. I følge folkehelseinstituttet sine nettsider, så er dødeligheten blant personer med spiseforstyrrelsen anoreksi mellom 4 og 10 ganger høyere enn hos befolkningen forøvrig.

Slik dyster statistikker fremviser den absolutte hastverken knyttet til å søke behandling dersom man lider av spiseforstyrrelser, og da særlig anorexia nervosa.

Hva er spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser er kjennetegnet av en usunn opptatthet av mat og tanker knyttet til spising, kroppsfasong og vekt. Spiseforstyrrelser oppstår ofte i kjølvannet av en diett, trening og/ eller et tvangsmessig trenings- og dietregieme. 

Spiseforstyrrelser forekommer ofte blant tenåringer som er på vei inn i, eller i etterkant av puberteten. Forstyrrelsen er ofte preget av usikkerhet vedrørende sin kropp og utseende grunnet store endringer under puberteten. Mange personer med anoreksi har utviklet lidelsen i etterkant av en viss “suksess” knyttet til vekttap grunnet diet, påtvungen faste og/ eller oppkast, og trening.

Et ganske typisk og gjeldende scenario er at ungdommer som føler liten kontroll over kroppslige forandringer og livet generelt føler at de kan utøve kontroll over ihvertfall et aspekt i livet sitt, som egen kroppsvekt og fasong. Dette utvikler seg raskt til en sykelig negativ spiral der vedkommende ikke anser seg selv som tilstrekkelig attraktiv eller tynn i henhold til kulturelle normer og egne tanker om omgivelsenes forventninger knyttet til utseende.

 

spiseforstyrrelser

På den andre siden av spekteret finner vi bulimia nervosa som er preget av perioder med overspising etterfulgt av kompenserende atferd der vedkommende straffer sin tidligere overspising ved å følge strenge diett- og treningsregimer og/ eller påtvunget oppkast og faste. Bulimia nervosa uten påfølgende selvstraff og forsøk på vekttap kalles overspisingslidelse.

Bulimia, Anoreksi og overspisingslidelse utgjør de tre største grenene av spiseforstyrrelser. I tillegg til disse finner vi også spiseforstyrrelser som nylig er blitt introdusert til psykiatrien. Noen nyere former for spiseforstyrrelser er nattspisesyndrom, BED (Binge Eating Disorder). 

Symptomer ved spiseforstyrrelser

Symptomer-ved-spiseforstyrrelser

Personer med anoreksi vil ofte ikke være klar over at deres sykelige opptatthet av å oppnå en slank kroppsfasong og lav vekt kan være en sykdom. Dette er fordi personer som sliter med denne typen spiseforstyrrelser ofte har et feilaktig eller forvrengt oppfatning av seg selv og sin faktiske kroppsfasong. Derfor vil de ofte anse seg selv som overvektige eller normalvektige til tross for å faktisk være sykelig undervektig.

Symptomer ved anoreksi

 • Ekstrem vekttap.
 • BMI/ KPI som tilhører kategorien “sykelig undervektig” eller “undervektig”.
 • Svimmelhet, søvnproblemer, tretthet og et lavt energinivå.
 • Tørr og/ eller gulaktig/ blåaktig hud.
 • Fravær av menstruasjon hos kvinner.
 • Lavt blodtrykk.
 • Dehydrering.
 • Nedsatt kulde toleranse.
 • Vedkommende det angår trener unormalt mye eller sykelig 

og/ eller spiser unormalt lite.

 • Personen det angår dropper ofte måltider.
 • Vedkommende det angår tilbringer unormalt mye tid foran speilet.
 • Personen det angår tilbringer mindre tid enn før i lag med andre mennesker.

Symptomer og tegn ved bulimia

 • Oppkastrefleks etter å ha spist.
 • Dehydrering.
 • Betennelse i spiserøret.
 • Forstoppelse.
 • Hyppige forandringer i vekt.
 • Syreskader på tenner og / eller sår i munnen eller på fingrene etter selvpåført tvungen oppkast.
 • Oppsvulmende spyttkjertler.

spiseforstyrrelser behandling

Det finnes en rekke utprøvde former for behandling av spiseforstyrrelser som har vist seg ofte å ha positiv effekt hos flere berørte. Ernæringsrådgivning i kombinasjon med fysioterapi og særlig kognitiv atferdsterapi er hyppige anvendte og effektive behandlingsformer i tillegg til oppfølging av lege / psykiater.

Våre psykiatere kan behandlet mange personer som lider av spiseforstyrrelser. Ved å bruke utprøvde psykoterapautiske, og andre former for, behandlingsmetoder kan våre psykiatere gjøre sitt beste for å redusere atferd og tanker som fører til spiseforstyrret atferd og ved behov bistår med innleggelser i spesialisthelsetjeneste. Spiseforstyrrelse krever ofte oppfølging over tid. For tiden er det kort eller ingen ventetid hos oss. Bestill time for videosamtale i dag, eller for oppmøte i klinikken.