Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser og da særlig anorexia nevrosa/ anoreksi er ansett for å være den dødeligste eller blant de mest dødeligste psykiske lidelsene i den vestlige verden. I følge folkehelseinstituttet sine nettsider, så er dødeligheten blant personer med spiseforstyrrelsen anoreksi mellom 4 og 10 ganger høyere enn hos befolkningen forøvrig.

Slik dyster statistikker fremviser den absolutte hastverken knyttet til å søke behandling dersom man lider av spiseforstyrrelser, og da særlig anorexia nervosa.

Hva er spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser er kjennetegnet av en usunn opptatthet av mat og tanker knyttet til spising, kroppsfasong og vekt. Spiseforstyrrelser oppstår ofte i kjølvannet av en diett, trening og/ eller et tvangsmessig trenings- og dietregieme. 

Spiseforstyrrelser forekommer ofte blant tenåringer som er på vei inn i, eller i etterkant av puberteten. Forstyrrelsen er ofte preget av usikkerhet vedrørende sin kropp og utseende grunnet store endringer under puberteten. Mange personer med anoreksi har utviklet lidelsen i etterkant av en viss “suksess” knyttet til vekttap grunnet diet, påtvungen faste og/ eller oppkast, og trening.

Et ganske typisk og aktuelt scenario for spiseforstyrrelser forårsaker er at unge mennesker som føler liten kontroll over kroppslige endringer og liv, generelt føler at de kan utøve kontroll over minst ett aspekt av livet, for eksempel sin egen kroppsvekt og form. . Dette utvikler seg raskt til en sykelig negativ spiral der personen ikke anser seg selv tilstrekkelig attraktiv eller tynn i henhold til kulturelle normer. deres egne tanker om miljøets forventninger knyttet til utseende blir dermed årsaker til spiseforstyrrelser

 

spiseforstyrrelser

hvorfor får man spiseforstyrrelser?

At the other end of the spectrum we find bulimia nervosa, which is characterized by periods of overeating and compulsive eating followed by compensatory behavior where the person punishes his previous overeating by following strict diet and exercise regimes and / or forced vomiting and fasting. Bulimia nervosa without subsequent self-punishment and attempted weight loss is called an overeating disorder.

Bulimia, anorexia and overeating are the three biggest branches of eating disorders. In addition to these, we also find eating disorders that have recently been introduced to psychiatry. Some recent forms of eating disorders are night eating syndrome, BED (Binge Eating Disorder) and unspecified eating disorder

Here is the article on insomnia and difficulty sleeping

Symptomer ved spiseforstyrrelser

Symptomer-ved-spiseforstyrrelser

Personer med anoreksi vil ofte ikke være klar over at deres sykelige opptatthet av å oppnå en slank kroppsfasong og lav vekt kan være en sykdom. Dette er fordi personer som sliter med denne typen spiseforstyrrelser ofte har et feilaktig eller forvrengt oppfatning av seg selv og sin faktiske kroppsfasong. Derfor vil de ofte anse seg selv som overvektige eller normalvektige til tross for å faktisk være sykelig undervektig.

Symptomer ved anoreksi

 • Ekstrem vekttap.
 • BMI/ KPI som tilhører kategorien “sykelig undervektig” eller “undervektig”.
 • Svimmelhet, søvnproblemer, tretthet og et lavt energinivå.
 • Tørr og/ eller gulaktig/ blåaktig hud.
 • Fravær av menstruasjon hos kvinner.
 • Lavt blodtrykk.
 • Dehydrering.
 • Nedsatt kulde toleranse.
 • Vedkommende det angår trener unormalt mye eller sykelig 

og/ eller spiser unormalt lite.

 • Personen det angår dropper ofte måltider.
 • Vedkommende det angår tilbringer unormalt mye tid foran speilet.
 • Personen det angår tilbringer mindre tid enn før i lag med andre mennesker.

Symptomer og tegn ved bulimia

 • Vomiting reflex after eating.
 • Dehydration.
 • Inflammation of the esophagus.
 • Constipation.
 • Frequent changes in weight.
 • Acid damage to teeth and / or sores in the mouth or fingers after self-inflicted forced vomiting.
 • Swelling salivary glands.
Here is the article onpsychosis and psychotic disorders

spiseforstyrrelser behandling

Det finnes en rekke påviste former for  behandling spiseforstyrrelser som ofte har vist seg å ha en positiv effekt på flere berørte mennesker. Ernæringsrådgivning i kombinasjon med fysioterapi og spesielt kognitiv atferdsterapi er ofte brukte og effektive behandlingsformer i tillegg til oppfølging av lege/psykiater.

Våre psykiatere kan behandlet mange personer som lider av spiseforstyrrelser. Ved å bruke utprøvde psykoterapautiske, og andre former for, behandlingsmetoder kan våre psykiatere gjøre sitt beste for å redusere atferd og tanker som fører til spiseforstyrret atferd og ved behov bistår med innleggelser i spesialisthelsetjeneste. Spiseforstyrrelse krever ofte oppfølging over tid. For tiden er det kort eller ingen ventetid hos oss. Bestill time for videosamtale i dag, eller for oppmøte i klinikken.

Grunnet stor pågang tar vi per tidspunkt ikke i mot nye pasienter. Pasienter som er i aktiv oppfølging hos oss kan fortsatt sette opp avtaler.
This is default text for notification bar