Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Spillavhengighet

Spillavhengighet

Spillavhengighet

Spilleavhengighet er intet nytt, og har utgjort et stort problem for mange mennesker gjennom flere århundre. Selv om vi som mennesker har et ønske om å alltid tenke rasjonelt og fatte beslutninger basert på logiske sammenhenger, så er det ikke alltid en klarer. Det er helt normalt, og de fleste mennesker opplever å ikke alltid evne eller strekke til i alle situasjoner og imøtekomme alles forventninger.

Grunnet svakheter knyttet til blant annet våre biologiske signaler og funksjoner og ikke minst den ubevisste del av psyken, så kan det være fort gjort å gjenta aktiviteter vi finner spennende, givende og med en sjanse for belønning. Særlig pengespill og dataspill utgjør denne typen kategori av handlinger som vi finner svært givende. I henhold til teorien til Edward. L. Thorndike og B. F. Skinner er mennesker predisponert til å bli avhengige når vi opplever positive forsterkninger (belønninger) i tilfeldige frekvenser og intervaller.

 

Personer som utvikler applikasjoner, dataspill og pengespill blir ofte klar over denne biologiske/ psykiske svakheten. Derfor kan vi trygt konkludere at mange elementer i vår omverden er utformet med en bestemt intensjon om å spille på våre svakheter for å skape en avhengighet.

Hvis du føler at du har blitt utsatt for periodisk (utilsiktet) eksponering for positive forbedringer og dopaminsekresjon som følge av bruk av dataspill og pengespill. Det kan være lurt å vite hvordan bli kvitt spilleavhengighet og har problemer med å stoppe eller redusere aktiviteten. heldigvis er det håp og gode behandlingsmetoder som flere av våre pasienter har hatt stor nytte av.

Former for spilleavhengighet

Addiction can occur in many forms, among others. gambling addiction, in the form of gambling and computer games which are two forms of gambling addiction and again part of addiction in general. With the development of technology such as smartphones, it has never been easier for people to play. This makes it more difficult than ever to have well-defined space and time for different activities. Where you previously had gaming halls and saw a safe home where you were free from gambling temptations, today you are just a keystroke away from experiencing the coveted feeling of having an opportunity to win in a game.

Gambling addiction has been recognized as a distinctive form of addiction for many years, but now fortunately the international environment for psychology and psychiatric research has also recognized computer gambling addiction as a particular phenomenon of addiction.

In the new international standard of diagnosis for mental and other health ICD-11, computer game addiction is also included under the term «gaming disorder». This is good news for people who suffer from computer game addiction , as it gives psychiatry and  addiction  specialists better tools to diagnose, detect and treat this form of mental illness.

Pengespillavhengighet

Pengespillavhengighet viser til at en person har problemet med å kontrollere sin atferd knyttet til pengespill. Personen vil slite med å regulere tidsbruk og ikke minst pengebruk tilknyttet utøvelsen av denne aktiviteten.

Pengespill kan være svært skadelig for både en selv og omgivelsene, og flere har nok hørt historier fra før om personer som spilte bort både gård, hjem og penger. Selv om det heldigvis er mindre normalt i dag å spille bort huset sitt, så er det absolutt et stort problem blant mange med spilleavhengighet at de tar opp dyre kreditter, lån og opplever personlig økonomisk konkurs grunnet finansieringen av sin spilleavhengighet.

Data/ videospill-avhengighet

This form of gambling addiction has undoubtedly existed since the earliest forms of data and video games began to spread in the 1970s. Unfortunately, the psychiatric research environment is often a little slower than the technological development. There may be a reason why this form of gambling addiction has often been overlooked or diagnosed as a general addiction syndrome.

As of 2018, fortunately, addiction related to excessive, uncontrolled and potentially self-destructive use of computer games has also been diagnosed in ICD-11.

Read this article on alcoholism (alcoholism)

Symptomer/ klassifikasjon for spilleavhengighet

Generelle symptomer ved penge- og dataspillavhengighet.

ICD-11 kriterier for diagnosering av dataspillavhengighet og pengespillavhengighet.

 • Personen det angår utøver spilleatferd som er karakterisert med en vanskelighet knyttet til å kontrollere tid anvendt for spilling.
 • Personen gir en stadig høyere grad at prioritet til å spille. Dette gjøres på bekostning av utøvelsen av annen aktivitet og daglige gjøremål, til tross for forekomsten av uønskede negative konsekvenser knyttet til spillingen.
 • Personens tidsforbruk viet til spilling skader utøvelsen at andre gjøremål og aktiviteter knyttet til utdanning, sosialt samspill, familie eller andre viktige områder i livet. Forekomsten av et slikt problematisk tidsforbruk og prioritering til dataspill/ pengespill har forekommet store ihvertfall i et år hos den det gjelder. (som regel, kan også en spilleavhengighet utgjøre korte men mer intense perioder med spilling dog under et år).
Symptomer-for-spilleavhengighet

Tegn og symptomer ved pengespillavhengighet

 • Personen det gjelder vier mye tid og energi til utøvelsen av pengespilling.
 • Personen det gjelder føler et behov for å stadig satse større og større summer for å oppleve den samme spenningen.
 • Personen kan ha tidligere prøvd å få bukt med sin spilleavhengighet, uten å ha lykkes.
 • Personen det gjelder har/ eller føler seg urolig eller irritabel når vedkommende forsøker å få bukt med spilleavhengigheten sin.
 • Den spilleavhengige spiller for å slippe å måtte forholde seg til en følelse av hjelpeløshet, angstdepresjon og/ eller skyldfølelse.
 • Personen forsøker å vinne tilbake tapte penger ved å fortsette spillingen.
 • Personen lyver eller holder detaljer tilbake fra sine venner og familie for å skjule spilleavhengigheten sin.
 • Personen tyr til kriminalitet eller lån fra venner, familie eller andre for å finansiere videre pengespilling.

Symptomer ved dataspillavhengighet. Personen det angår:

 • Opplever ubehag og/ eller økt irritabilitet når vedkommende ikke får spilt.
 • Er opptatt med å reflektere over tidligere spilløkter eller planlegging av den neste  spilløkten.
 • Lyver eller tilbakeholder detaljer til venner og familiemedlemmer om tidsbruk knyttet til sin spilling.
 • Uteblir fra sosiale sammenkomster og situasjoner for å spille dataspill.
 • Er sliten etter å ha spilt mye dataspill.
 • Opplever migrene grunnet intens konsentrasjon og øyebruk ved dataspilling.
 • Har dårlig personlig hygiene og bryr seg lite om å stelle seg selv.
 • (Ikke påvist, men mulig) Har utviklet karpaltunnelsyndrom som en konsekvens av høyt bruk av tastatur og datamus.

spilleavhengighet behandling

Det finnes gode behandlingsmetoder for behandling spilleavhengighet. Våre psykiatere og avhengighetsspesialister har lang erfaring og spisskompetanse innen behandling av avhengighet, inkludert dataspill og spilleavhengighet.

Ved hjelp av utprøvde behandlingsmetoder som blant annet samtaleterapi, atferdsterapi, psykoterapi og involvering av familien kan vi jobbe sammen med det mål å hjelpe personen det angår med å komme seg ut av avhengigheten og ta livet tilbake. For tiden er det ingen eller kort ventetid. Bestill time i dag så vi kan begynne å hjelpe med spillavhengigheten.

Grunnet stor pågang tar vi per tidspunkt ikke i mot nye pasienter. Pasienter som er i aktiv oppfølging hos oss kan fortsatt sette opp avtaler.
This is default text for notification bar