Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Spillavhengighet

Spillavhengighet

Spillavhengighet

Spilleavhengighet er intet nytt, og har utgjort et stort problem for mange mennesker gjennom flere århundre. Selv om vi som mennesker har et ønske om å alltid tenke rasjonelt og fatte beslutninger basert på logiske sammenhenger, så er det ikke alltid en klarer. Det er helt normalt, og de fleste mennesker opplever å ikke alltid evne eller strekke til i alle situasjoner og imøtekomme alles forventninger.

Grunnet svakheter knyttet til blant annet våre biologiske signaler og funksjoner og ikke minst den ubevisste del av psyken, så kan det være fort gjort å gjenta aktiviteter vi finner spennende, givende og med en sjanse for belønning. Særlig pengespill og dataspill utgjør denne typen kategori av handlinger som vi finner svært givende. I henhold til teorien til Edward. L. Thorndike og B. F. Skinner er mennesker predisponert til å bli avhengige når vi opplever positive forsterkninger (belønninger) i tilfeldige frekvenser og intervaller.

 

Personer som utvikler applikasjoner, dataspill og pengespill blir ofte klar over denne biologiske/ psykiske svakheten. Derfor kan vi trygt konkludere at mange elementer i vår omverden er utformet med en bestemt intensjon om å spille på våre svakheter for å skape en avhengighet.

Dersom du føler at du er blitt et offer for intermitterende (tilfeldig) eksponering av positive forsterkninger og dopaminutskillelse som en konsekvens av bruk av dataspill og pengespill, og har problemer med å slutte eller redusere aktiviteten, så finnes det heldigvis håp og gode behandlingsmetoder som flere av våre pasienter har hatt god nytte av.

Former for spilleavhengighet

Avhengighet kan forekomme i mange former bla. spilleavhengighet, i form av pengespill og dataspill som er to former for spilleavhengighet og igjen del av avhengighet generelt. Med utviklingen av teknologi som smarttelefoner har det aldri vært lettere for mennesker å spille. Dette gjør at det er vanskeligere enn noen gang å ha veldefinert plass og tid for forskjellige aktiviteter. Der man tidligere hadde spillehaller og så et trygt hjem der man var fri for spille-fristelser, er man i dag kun et tastetrykk unna å oppleve den ettertraktede følelsen av å ha en mulighet til å vinne i et spill.

Pengespillavhengighet har vært anerkjent som en særegen form for avhengighet i mange år, men nå har heldigvis det internasjonale miljøet for psykologi og psykiatrisk forskning  også anerkjent dataspillavhengighet som et særskilt avhengighetsfenomen.

I den nye internasjonale diagnoseringsstanderen for mental og annen helse ICD-11, så er også dataspilleavhengighet inkludert under betegnelsen “gaming disorder”. Dette er gode nyheter for personer som sliter av dataspillavhengighet, ettersom dette gir psykiatri og avhengighets spesialistene bedre verktøy til å diagnosere, avdekke og behandle denne formen for psykisk lidelse.

Pengespillavhengighet

Pengespillavhengighet viser til at en person har problemet med å kontrollere sin atferd knyttet til pengespill. Personen vil slite med å regulere tidsbruk og ikke minst pengebruk tilknyttet utøvelsen av denne aktiviteten.

Pengespill kan være svært skadelig for både en selv og omgivelsene, og flere har nok hørt historier fra før om personer som spilte bort både gård, hjem og penger. Selv om det heldigvis er mindre normalt i dag å spille bort huset sitt, så er det absolutt et stort problem blant mange med spilleavhengighet at de tar opp dyre kreditter, lån og opplever personlig økonomisk konkurs grunnet finansieringen av sin spilleavhengighet.

Data/ videospill-avhengighet

Denne formen for spilleavhengighet har utvilsomt eksistert helt siden de tidligste formene for data og videospill begynte å bli utspredt på 70-tallet. Dessverre er det psykiatriske forskningsmiljøet ofte litt tregere ute enn den teknologisk utviklingen. Det kan være en grunn for at denne formen for spilleavhengighet er ofte blitt oversett eller diagnosert som et generelt avhengighetssyndrom.

Fra og med 2018, er heldigvis også avhengighet knyttet til overdreven, ukontrollert og potensielt selvdestruktiv bruk av dataspill, fått sin egen diagnose i ICD-11.

Symptomer/ klassifikasjon for spilleavhengighet

Generelle symptomer ved penge- og dataspillavhengighet.

ICD-11 kriterier for diagnosering av dataspillavhengighet og pengespillavhengighet.

 • Personen det angår utøver spilleatferd som er karakterisert med en vanskelighet knyttet til å kontrollere tid anvendt for spilling.
 • Personen gir en stadig høyere grad at prioritet til å spille. Dette gjøres på bekostning av utøvelsen av annen aktivitet og daglige gjøremål, til tross for forekomsten av uønskede negative konsekvenser knyttet til spillingen.
 • Personens tidsforbruk viet til spilling skader utøvelsen at andre gjøremål og aktiviteter knyttet til utdanning, sosialt samspill, familie eller andre viktige områder i livet. Forekomsten av et slikt problematisk tidsforbruk og prioritering til dataspill/ pengespill har forekommet store ihvertfall i et år hos den det gjelder. (som regel, kan også en spilleavhengighet utgjøre korte men mer intense perioder med spilling dog under et år).
Symptomer-for-spilleavhengighet

Tegn og symptomer ved pengespillavhengighet

 • Personen det gjelder vier mye tid og energi til utøvelsen av pengespilling.
 • Personen det gjelder føler et behov for å stadig satse større og større summer for å oppleve den samme spenningen.
 • Personen kan ha tidligere prøvd å få bukt med sin spilleavhengighet, uten å ha lykkes.
 • Personen det gjelder har/ eller føler seg urolig eller irritabel når vedkommende forsøker å få bukt med spilleavhengigheten sin.
 • Den spilleavhengige spiller for å slippe å måtte forholde seg til en følelse av hjelpeløshet, angstdepresjon og/ eller skyldfølelse.
 • Personen forsøker å vinne tilbake tapte penger ved å fortsette spillingen.
 • Personen lyver eller holder detaljer tilbake fra sine venner og familie for å skjule spilleavhengigheten sin.
 • Personen tyr til kriminalitet eller lån fra venner, familie eller andre for å finansiere videre pengespilling.

Symptomer ved dataspillavhengighet. Personen det angår:

 • Opplever ubehag og/ eller økt irritabilitet når vedkommende ikke får spilt.
 • Er opptatt med å reflektere over tidligere spilløkter eller planlegging av den neste  spilløkten.
 • Lyver eller tilbakeholder detaljer til venner og familiemedlemmer om tidsbruk knyttet til sin spilling.
 • Uteblir fra sosiale sammenkomster og situasjoner for å spille dataspill.
 • Er sliten etter å ha spilt mye dataspill.
 • Opplever migrene grunnet intens konsentrasjon og øyebruk ved dataspilling.
 • Har dårlig personlig hygiene og bryr seg lite om å stelle seg selv.
 • (Ikke påvist, men mulig) Har utviklet karpaltunnelsyndrom som en konsekvens av høyt bruk av tastatur og datamus.

Behandling for spilleavhengighet

Det finnes gode behandlingsmetoder for å behandle spilleavhengighet. Våre psykiatere og avhengighets spesialister har lang erfaring og spisskompetanse i behandling av avhengigheter, herunder dataspill- og pengespillavhengighet.

Ved hjelp av utprøvde behandlingsmetoder som blant annet samtaleterapi, atferdsterapi, psykoterapi og involvering av familien kan vi jobbe sammen med det mål å hjelpe personen det angår med å komme seg ut av avhengigheten og ta livet tilbake. For tiden er det ingen eller kort ventetid. Bestill time i dag så vi kan begynne å hjelpe med spillavhengigheten.