Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

SAMTALE TERAPI

Samtale Terapi

Hva er samtaleterapi og kan det hjelpe?

Vi kan alle gjennom perioder i livet være utsatt følelsesmessig og emosjonell stress. For noen mennesker er problemene kortsiktige og ingen behandling er nødvendig. Men for andre kan deltakelse i samtaleterapi gjøre en betydelig forskjell i hvordan de føler og muligens endre sitt syn på livet. Enten det har å gjøre med en tøff hendelse, vanskelig livssituasjon, stressende studie eller jobb situasjon, tapet av en nær relasjon, håndtere en fysisk sykdom og/eller føle seg engstelig, stresset eller deprimert, kan det være på tide å vurdere samtaleterapi. Samtale terapi kan hjelpe deg å finne ut hvordan du skal håndtere negative tanker og følelser og gjøre positive og varige endringer i livet ditt. 

Samtaleterapi, som også er kjent som psykoterapi, er hva psykiatrisk helsepersonell som for eksempel. psykiatere og psykologer bruker for å kommunisere med pasientene sine. Formålet med samtaleterapi er å hjelpe folk med å identifisere problemer som forårsaker følelsesmessig og emosjonell stress.

For noen mennesker er disse problemene komplekse og kan resultere i en diagnose som depresjon eller angst.  For andre kan samtaleterapi ganske enkelt tjene som et trygt sted å diskutere følelser og følelser utløst av daglige stressfaktorer, en medisinsk sykdom, relasjons vansker, sorg, tap eller følger av en traume. Når problemene er identifisert, vil en terapeut hjelpe deg med å forstå hvordan disse stressfaktorene påvirker livet ditt og arbeide for å utvikle strategier og løsninger for å redusere alvorlighetsgraden av symptomene. Generelt varer en samtaleterapi sessjon i 45 minutter, om ikke annet avtalt. Hvor ofte du går til terapi og hvor lenge du fortsetter, avhenger av alvorlighetsgraden av symptomene og behandlingsplanen som terapeuten din lager sammen med deg. I utgangspunktet kan du forvente å delta i terapi en gang i uken. Selv om dette kan virke som et stort engasjement, gir ukentlige økter sjansen til å komme i gang og utvikle en behandlingsrelasjon samtidig som du får hjelp av en profesjonell til å analysere problemene.

Hyppigheten av økter kan gradvis endres til to ganger i måneden og mindre når du utvikler mestringsstrategier og begynner å vise tegn til forbedring.

Hvilken type samtaleterapi finnes?

Å velge riktig terapeut er bare en del av ligningen. Du vil også lese om de forskjellige tilnærmingene til samtaleterapi. De gode nyhetene? Det er mange alternativer, noe som betyr at du sannsynligvis vil finne en som fungerer for deg.

Det er fem brede kategorier av psykoterapi, ifølge American Psychological Association. Disse tilnærmingene inkluderer:

Atferdsterapi. Målet med atferdsterapi er å redusere eller eliminere selvdestruktiv eller usunn atferd ved å adressere dem og også styrke ønskelig atferd.

Kognitiv atferdsterapi. Terapeuter som bruker kognitiv terapi, fokuserer mer på det du tenker i stedet for det du gjør.

Humanistisk terapi. Innen humanistisk terapi er det tre undertyper: klientsentrert terapi, gestaltterapi og eksistensiell terapi .

Psykodynamisk terapi. Denne tilnærmingen tar et dykk inn i den ubevisste betydningen og motivasjonen til dine følelser, tanker og atferd. I psykodynamisk terapi er et tillitsfullt forhold mellom terapeuten og klienten ideelt utviklet. Noen mennesker vil referere til dette som «samtaleterapi.»

Holistisk eller integrerende terapi. I stedet for å fokusere på en stil, kombinerer terapeuter som bruker en integrerende terapistil, elementer fra forskjellige teorier for å skape en stil som oppfyller klientens behov.

Psykiatere og psykologer bruker visse typer samtaleterapi når de behandler spesifikke forhold som angst eller depresjon som anses som de vanligste psykiske lidelsene.

Kognitiv atferdsterapi. En kombinasjon av kognitiv og atferdsterapiteknikk er den mest brukte tilnærmingen for behandling av angstlidelser.

Kognitivterapi understreker den viktige rollen som å tenke, hvordan vi føler og hva vi gjør. Kognitivterapi brukes ofte til å behandle depresjon.

Psykodynamisk terapi og mellommenneskelig terapi brukes også ofte til å behandle angst og depresjon.

Tips for å finne en terapeut.

Hvis du er klar til å gjøre en avtale med en terapeut, men ikke er sikker på hvor du skal begynne, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan også forsøke:

Be legen din om en anbefaling.

Rådfør deg med det lokale psykiskhelse team eller mentalhelse eksperter.

Be familie og venner om anbefalinger.

Fungerer samtaleterapi?

Det korte svaret er ja … samtaleterapi fungerer. Suksessen eller effektiviteten med psykoterapi er imidlertid avhengig av at du er villig til å være åpen for prosessen og være ærlig om hva du føler. Det avhenger også av dynamikken i forholdet pasient-terapeut. Mental helseeksperter støtter bruken av psykoterapi ved behandling av forskjellige tilstander, men forskning støtter også bruken av psykoterapi.

EN 2015 gjennomgang fant at kognitivterapi er det mest konsekvent støttede psykoterapeutiske alternativet i behandlingen av angstlidelser, noe som forklarer hvorfor det også er det mest anbefalte.

EN 2018 populasjonsbasert kohortestudie fant ut at tidlige behandlinger med samtaleterapi kan redusere langsiktig risiko for alvorlige psykiske helsemessige forhold hos mennesker som har problemer med sorg.

Med den økende populariteten til online terapi og teleterapi, lurer mange på om denne typen samtaleterapi er effektiv.

Resultater fra en 2014-studie fant at online behandling var like effektiv som ansikts-til-ansikt-behandling for depresjon. En annen studie fra 2014 rapporterer at online kognitivterapi var både kostnadseffektiv og førte til en reduksjon i angstsymptomer.

Avsluttende

Vi kan alle oppleve følelsesmessig belastninger på et eller annet tidspunkt. Den gode nyheten er samtaleterapi er en velprøvd behandlingsmetode for å redusere symptomene og lære nye måter å håndtere problemene. I tillegg er terapi åpen for alle, uavhengig av problemet. Våre spesialister i psykiatri og rus og avhengighetsmedisin er lokalisert sentralt i Ski og har lang erfaring med psykoterapi, kognitivterapi, dynamiskpsykoterapi, holistisk eller integrerende psykoterapi som behandlingsformer med gode tilbakemeldinger fra våre pasienter. Ta kontakt med oss. Bestill en time for nærmere kartlegging og samtale.