Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

OCD og Tvangstanker

OCD og Tvangstanker

OCD-og-Tvangstanker

OCD også kjent som tvangslidelse er en psykisk lidelse som kjennetegnes av en påtrengende trang til å utøve visse atferdsmønstre eller ritualer på en gjentakende basis. Ofte foreligger det også tanker som gjerne er av en ubehagelig eller uønsket natur som med faste intervaller returnerer til bevisstheten til personen det angår.

En person med OCD vil oppleve et pressende behov for å utøve disse handlingene (tvangshandlinger) og/ eller oppleve de gjentagende tankene (tvangstanker). I henhold til DSM-5 kriteriene for diagnosering av OCD/ tvangslidelse så må 4 kriterier være til stede:

Vedkommende det angår opplever:

 1. Obsessive thoughts, compulsions or both.
 2. The obsessive thoughts and / or compulsive actions take up a significant amount of time from the person’s day and cause complications for quality of life and social interaction.
 3. The obsessive thoughts and / or coercive actions are not caused by the effects of an underlying drug consumption.
 • Behavior and thought patterns are not better explained by another diagnosis (such as dysmorphophobia).

People with OCD often experience both obsessions and compulsions. The coercive actions are often exercised to reduce  anxiety , insecurity and self-perceived stress that stems from the content of their obsessive thoughtsFor example, a person with OCD may have recurring thoughts that if the stove or stove is not turned off, the house will burn down. To reduce the anxiety associated with experiencing the house burning down, the person can begin to develop a ritual that involves turning off the buttons on the stove or stove a certain number of times, and then check whether the stove / stove is turned off by x number times.

For some people, obsessions and compulsions can develop into such a big one

part of their everyday life that up to several hours a day are spent performing their obsessive rituals and trying to fight against unwanted repetitive thoughts. Breaking free from coercion can eventually become a major problem, and many may experience inability to recover in meetings, at school or at work. 

Here is the article on  psychosis and psychotic disorders

Symptomer på OCD

OCD kan manifestere seg på veldig forskjellige måter hos forskjellige mennesker. Oversikten over symptomer som ofte oppstår vil være preget av dette. I følge ICD-10, det internasjonale og norske standardiserte diagnosesystemet, må det være tvangstanker og/eller besettelser som er tilstede de fleste dager i en periode på mer enn 2 uker før det regnes som OCD. Videre må tvangstanker og/eller handlinger ta tid i personens hverdag og påvirke personens daglige aktiviteter og livskvalitet. Noen situasjoner viser hva som er besettelser.

Typiske tvangstanker:

 • Frykt for bevisst å skade seg selv eller andre kan være tvangstanker selvmord.
 • Frykt for dessverre å skade seg selv eller andre.
 • Frykt for å bli smittet med en sykdom, infeksjon eller uønsket stoff, og smitte andre.
 • Et «unormalt påtrengende» ønske om symmetri, orden og renslighet.
Symptomer på OCD

Typiske tvangshandlinger:

-overdreven

 • Vask og håndvask.
 • Kontrollerer om dører er låst og instrumenter/elektronikk slått av.
 • Telling av objekter og beregninger.
 • Organisering av objekter i omgivelsene.
 • Samling av gjenstander og aversjon mot å kaste eiendeler.
 • Be flere ganger om bekreftelse på noe.
 • intense ocd seksuelle tvangstanker
 • Man tenker å nøytralisere tanker for å bekjempe eller overdøve uønskede tanker.
 • Unngå steder og eksponering for stimuli kan provosere besettelser.

tvangstanker behandling

OCD er en psykisk lidelse som kan ha svært uønskede konsekvenser for de det gjelder. Med tanke på at OCD er en kronisk lidelse, er det viktig å få den mistenkte lidelsen sjekket/diagnostisert så snart du opplever symptomer. Hvis du er diagnostisert med OCD, er det viktig å søke behandling for ocd, få tilstanden under kontroll og sakte men sikkert begynne å ta livet ditt tilbake. Med vellykket behandling vil mange slippe å oppleve tilstedeværelsen av lidelsen i hverdagen.

Våre psykiatere har lang erfaring og god kompetanse med behandling av tvangstanker og tvangshandlinger. Vi benytter oss blant annet av utprøvde behandlingsmetoder som kognitv-atferdsterapi og hvis nødvendig medikamentell behandling.

Såkalt eksponering og responsbehandling har vist seg å gi god effekt hos mange 

som lider av OCD.

Med riktig behandling vil mennesker som sliter med OCD frivillig og i et trygt miljø bli utsatt for typiske stimuli som fremkaller tvangstanker og vet hvordan bryte tvangstanker. Sammen vil vi prøve å bekjempe tvang til å utøve tvang i møte med tanker og/eller stimuli. Kroppen vil gradvis bli klar over at det nå ikke er grunnlag for angst og usikkerhet, og utelate de negative konsekvensene og ikke utføre tvangshandlinger/ritualer.

Våre psykiatere vil også benytte seg av samtaleterapi og fatte situasjonsbetingede avgjørelser knyttet til hva som vil være den best antatte behandlingsformen i hvert enkelt tilfelle. Vi har ingen eller kort ventetid. Ta kontakt med oss i dag.

Grunnet stor pågang tar vi per tidspunkt ikke i mot nye pasienter. Pasienter som er i aktiv oppfølging hos oss kan fortsatt sette opp avtaler.
This is default text for notification bar