Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

OCD og Tvangstanker

OCD og Tvangstanker

OCD-og-Tvangstanker

OCD også kjent som tvangslidelse er en psykisk lidelse som kjennetegnes av en påtrengende trang til å utøve visse atferdsmønstre eller ritualer på en gjentakende basis. Ofte foreligger det også tanker som gjerne er av en ubehagelig eller uønsket natur som med faste intervaller returnerer til bevisstheten til personen det angår.

En person med OCD vil oppleve et pressende behov for å utøve disse handlingene (tvangshandlinger) og/ eller oppleve de gjentagende tankene (tvangstanker). I henhold til DSM-5 kriteriene for diagnosering av OCD/ tvangslidelse så må 4 kriterier være til stede:

Vedkommende det angår opplever:

 1. Tvangstanker, tvangshandlinger eller begge.
 2. Tvangstankene og/ eller tvangshandlingene tar opp en betydelig tid fra vedkommendes dag og forårsaker komplikasjoner for livskvalitet og det sosiale samspillet.
 3. Tvangstankene og/ eller tvangshandlingene er ikke forårsaket av virkningene til et underliggende ruskonsum.
 • Atferdsutøvelsen og tankemønsteret er ikke bedre forklart av en annen diagnose (som feks dysmorfofobi).

Ofte opplever personer med OCD både tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangshandlingene utøves ofte for å redusere angst, usikkerhet og selvopplevd stress som stammer fra innholdet i sine tvangstanker. Eksempelvis vil en person med OCD kunne ha gjentagende tanker om at dersom komfyren eller ovnen ikke skrues av så vil huset brenne ned. For å redusere angsten knyttet til å oppleve at huset brenner ned, så kan vedkommende begynne å utvikle et rituale som innebærer å skru av knappene på ovnen eller komfyren et visst antall ganger, for så å sjekke hvorvidt komfyren/ ovnen er skrudd av x-antall ganger.

For noen personer kan tvangstanker og tvangshandlingene utvikle seg til å bli en så stor

del av deres hverdag at opptil flere timer om dagen brukes til å utføre sine tvangsritualer og prøve å kjempe imot uønskede gjentagende tanker. Det å løsrive seg fra tvangshandlinger kan etterhvert bli et stort problem, og mange kan oppleve å ikke klare å komme seg i møter, på skole eller jobb. 

Symptomer på OCD

OCD kan manifestere seg på svært ulike måter hos forskjellige personer. Oversikten over symptomer som ofte forekommer vil være preget av dette. I henhold til ICD – 10, det internasjonale og norske standardiserte diagnoseringssystemet, så må det foreligge tvangshandlinger og/ eller tvangstanker som er tilstede de fleste dager i en periode på over 2 uker før det regnes som OCD. Videre må tvangstankene og/ eller -handlingene oppta tid i vedkommendes hverdag og påvirke personens daglige aktiviteter og livskvalitet.

Typiske tvangstanker:

 • Frykt for å bevisst komme til å skade seg selv eller andre.
 • Frykt for å uheldigvis komme til å skade seg selv eller andre.
 • Frykt for å bli smittet av en sykdom, infeksjon eller uønsket substans, og smitte andre.
 • Et “unormalt påtrengende” ønske for symmetri, orden og renslighet.
Symptomer på OCD

Typiske tvangshandlinger:

-overdreven

 • Vasking og håndvask.
 • Sjekking av hvorvidt dører er låst og instrumenter/ elektronikk avskrudd.
 • Opptelling av objekter og kalkulasjoner.
 • Organisering av objekter i sine omgivelser.
 • Samling av objekter og aversjon mot å kaste eiendeler.
 • Spør gjentatte ganger om bekreftelse for noe.
 • En indre repetisjon av ord.
 • Man tenker nøytraliserende tanker for å bekjempe eller overdøve uønskede tanker.
 • Unngåelse av plasser og eksponering av stimuli som kan fremkalle tvangstanker.

tvangstanker behandling

OCD er en psykisk lidelse som kan komme til å få svært uønskede konsekvenser for personer det angår. Med tanke på at OCD er en kronisk lidelse, så er det viktig å få den antatte lidelsen sjekket/ diagnosert med en gang man opplever symptomer. Dersom man blir diagnosert med OCD er det viktig å oppsøke behandling, for å få tilstanden under kontroll og sakte men sikkert begynne å ta livet sitt tilbake. Med suksessfull behandling vil mange slippe å oppleve lidelsens tilstedeværelse i hverdagen.

Våre psykiatere har lang erfaring og god kompetanse med behandling av tvangstanker og tvangshandlinger. Vi benytter oss blant annet av utprøvde behandlingsmetoder som kognitv-atferdsterapi og hvis nødvendig medikamentell behandling.

Såkalt eksponering og responsbehandling har vist seg å gi god effekt hos mange 

som lider av OCD.

Med rett behandling vil personer som sliter med OCD frivillig og i trygge omgivelser bli eksponert overfor typiske stimuli som fremkaller tvangstanker. Sammen vil vi forsøke å bekjempe tvangen til å utøve tvangshandling i møte med tankene og/ eller stimulien. Kroppen vil gradvis bli klar over at det nå ikke foreligger grunnlag for angst og usikkerhet, og utelate de negative konsekvensene og ikke utføre tvangshandlinger/ tvangsritualer.

Våre psykiatere vil også benytte seg av samtaleterapi og fatte situasjonsbetingede avgjørelser knyttet til hva som vil være den best antatte behandlingsformen i hvert enkelt tilfelle. Vi har ingen eller kort ventetid. Ta kontakt med oss i dag.