Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Medikament bruk og avhengighet

Medikament bruk og avhengighet

Medikament-bruk-og-avhengighet

I følge den store medisinske leksikon (sml.snl.no) viser 6% av personer som legges inn i psykiatriske institusjoner symptomer som samsvarer med medikamentavhengighet i tillegg til en psykisk lidelse. Overmedisinering, økende utskrivning av lykkepiller, og en eksplosiv økning i utskriving av ritalin til voksne med ADHD er overskrifter som har preget mediene de siste årene.

Mange av de reseptbelagte legemidlene er vel så sterke og avhengighetsskapende som flere av de illegale formene for narkotika som florerer på svartemarkedet. Ettersom noen av disse legemidlene er sentralstimulerende, mens andre har som formål å hjelpe til mot stemningsendringer, så er de ofte svært avhengighetsskapende. Det er dermed ikke sagt at man ikke skal benytte seg av medikamentell behandling dersom det av helsepersonell blir ansett som en nødvendig behandlingsform.

Men det er viktig å moderere inntaket sitt, og ikke benytte seg av sterke reseptbelagte legemidler mer enn det som er absolutt nødvendig. Selv om medikamentell avhengighet er en uønsket sideeffekt ved noen biomedisinske behandlinger, så er ofte denne sideeffekten bedre enn de potensielle negative virkningene ved den psykiske lidelsen som de behandlingsformen reduserte.

 

Personer som stopper bruken av “lykkepiller” (antidepressiva) av typen av SRRI utvikler ofte et eget syndrom som heter antidepressivt nedtrappingssyndrom. Brukere av Ritalin og andre sentralstimulerende legemidler er også relativt høyt disponert for utvikling av medikamentavhengighet. Med andre ord er flere reseptbelagte legemidler svært avhengighetsskapende. Det beste verktøyet man har i for å hindre utviklingen av medikamentavhengighet er å følge alle råd og bruksanvisninger som ble gitt av helsepersonell/ psykiater ved starten av behandlingen.

Dersom du eller noen du kjenner har utviklet medikementavhengighet så er det heldigvis svært gode forutsikter for å bekjempe avhengigheten.

Hvordan utvikles medikamentavhengighet?

Medikamentavhengighet kan utvikle seg hos personer på mange forskjellige måter. Ofte utvikles det under en medikamentell behandling. Noen reseptbelagte legemidler som særlig ritalin og xanax (benzodiazepin) er også lett tilgjengelig på svartemarkedet, noe som øker tilgjengeligheten og muligheten for å misbruke disse legemidlene.

Særlig ritalin er blitt utbredt blant studenter som benytter seg av det reseptbelagte legemidlet for dens beroende og angivelige konsentrasjonsfremmede virkninger. Xanax benyttes ofte i sosiale situasjoner og på diverse festsituasjoner for å motvirke sosial angst. Begge disse legemidlene kan produsere sterke avhengighetssymptomer hos personer, særlig dersom de brukes feilaktig og uten å ha blitt utskrevet av helsepersonell eller psykiater.

Medikamentell avhengighet etter behandling

Mange personer som lider av psykiske lidelser med uønskede og potensielt selvskadelige manifestasjoner, vil ofte få utskrevet sterke legemidler for å motvirke noen av de uønskede symptomene ved sine lidelser.

Særlig lidelser som er forbundet med dissosiasjon (forstyrret/ feilaktig oppfatning av identitet, persepsjon og hukommelse), psykose, sterke depresjoner, økt disposisjon for selvmord, personlighetsforstyrrelser, sterk angst og stemningsforstyrrelser behandles med medikamentell behandling dersom det foreligger mistanke om potensiale for skade for seg selv sine omgivelser eller en betydelig reduksjon i vedkommendes funksjonsevne og livskvalitet.

Til tross for at utviklingen av medikamentavhengighet er svært uønsket og potensielt selvdestruktivt, så er risikoen for utvikling av medikamentavhengighet ofte svært høyere ettertraktet enn eksempelvis selvmord, selvpåført skade eller skade på sine omgivelser. Derfor utskrives sterke reseptbelagte legemidler til personer som behøver det, til tross for kjennskap til de potensielle bivirkningene og avhengighetsskapende virkningene.

 

Medikamentell-avhengighet-etter-behandling

I etterkant av mange biomedisinske behandlinger (medikamentell behandling) så vil det være nødvendig å bli behandlet for avhengighet knyttet til legemidlet som ble anvendt under behandlingen.

Feil eller overdreven bruk av legemidler under behandling

Mange som har utviklet medikementavhengighet har gjort det som en konsekvens av det mange referer til som pillemisbruk. Det som ofte kjennetegner såkalt pillemisbruk, altså feilaktig medikamentell bruk er at personen det angår ikke etterfulgte helsepersonellets anbefalinger knyttet til bruk og dosering. Videre er det noen som velger å overdrive eksisterende symptomer ved sin psykiske lidelse for å få fornyet sin resept for legemidlene. I en slik situasjon hadde det vært mye bedre å tatt opp avhengighetsproblemet med sin lege eller psykiater.

Privat anskaffelse av legemidler

Mange av de som utvikler medikamentavhengighet har gått til privat anskaffelse av legemidlet gjennom svartemarkedet eller fra venner eller familiemedlemmer som hadde igjen legemidler fra sin egen ferdigstilte behandling.

Dette kan være svært farlig for flere grunner. For det første er det stor usikkerhet knyttet til hvorvidt legemidlet faktisk er reelt og ikke en kopi som inneholder farlige og ikke-godkjente kjemiske komponenter. Kopier av legemidler kan i verste tilfelle medfølge fatale konsekvenser for de som bruker det.

Ved privat anskaffelse av reseptbelagte legemidler kan man også oppleve uforutsette bivirkninger ettersom man ikke har de underliggende problemene som legemidlet er utformet for å behandle. I tillegg til dette har man ingen veiledning fra helsepersonell knyttet til dosering og bruk av legemiddelet. Dette kan potensielt føre til en høyere risiko for å oppleve uønskede bivirkninger og å utvikle medikamentavhengighet.

Når lider man av medikamentavhengighet?

Since most prescription drugs that can be abused provide a form of intoxication, ie a situation characterized by a desired emotional state with the absence of unwanted disorders, problems or the like, most forms of «pill abuse» and drug addiction can be considered as drug abuse. .

Therefore, we can use ICD-10 (the international diagnostic standard applicable in Norway) to see whether one meets one or more criteria that must be present to be at risk for / or have drug dependence.

ICD – 10 Criteria for Substance Abuse / Drug Addiction

  • Compulsive relationship to the use of a substance
  • Difficulty controlling the intake of the substance, when ingested, and adhering to a maximum dose
  • Withdrawal-like existence with no or lower use of substance. During abstinence, one often experiences forms of depression,  anxiety  and physiological discomfort.
  • Development of tolerance related to the use of a substance. One becomes accustomed to using stronger and stronger doses and must step up the use to experience the same effect.
  • High time consumption related to the acquisition, use or preparation of the substance.
  • Continued use of the substance despite knowledge of the fact that continued use may cause self-harm.

behandling av stoffmisbruk og pillemisbruk

Fortunately for people suffering from drug addiction and «pill abuse», there are many proven drug treatment treatments that have proven effective during most treatments, linked to providing a good effect in relieving the symptoms of drug addiction.

Our psychiatrists have long experience and good competence related to the treatment of drug abuse and substance abuse. Our psychiatrists use proven treatment methods such as behavioral therapy, family therapy and psychotherapy in the fight against  drug addiction .

 

Grunnet stor pågang tar vi per tidspunkt ikke i mot nye pasienter. Pasienter som er i aktiv oppfølging hos oss kan fortsatt sette opp avtaler.
This is default text for notification bar