Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Avhengighet

Avhengighet

Avhengighet

Avhengighet er et uttrykk som mange ofte bruker i dagliglivet. Hvis bruken av begrepet brukes til å beskrive en obsessiv opptatthet av noe, kan det være en grunn til å omtale handlingen som en mental avhengighet.

Avhengighet i et psykiatrisk perspektiv kan avvike noe fra dagligdagse anvendelser og forståelser av fenomenet avhengighet. Nedenfor i teksten kan du lese hvilke kriterier som i henhold til internasjonal psykiatrisk diagnoseringsstandard (ICD-10) må ligge til rette for at noe kan kvalifiseres som en avhengighet.

Avhengighet i seg selv kan utgjøre en psykisk lidelse som i norsk psykiatri ofte refereres til som : avhengighetssyndrom. En avhengighet kan noen ganger forekomme uten kjente faktorer og bakenforliggende årsaker. Avhengighet forekommer ofte blant personer med visse former for psykiske lidelser, og kan i seg selv også produsere psykiske lidelser.Avhengighet er et uttrykk som mange ofte bruker i dagliglivet. Hvis bruken av begrepet brukes til å beskrive en obsessiv opptatthet av noe, kan det være en grunn til å omtale handlingen som en mental avhengighet.

Forholdet mellom avhengighet, fysiske og psykiske lidelser

Mange psykiske lidelser og forstyrrelser kan ha den virkning at ens personlige dømmekraft og konsekvenstenkning blir lammet. Det vil si at personer som lider av en rekke bestemte forskjellige psykiske lidelser og forstyrrelser ofte har en høyere forekomst og kan være mer disponert enn andre uten psykiske lidelser, til å innta substanser og bedrive skadelige handlinger som senere vil kunne utarte seg til å bli avhengighetspreget.

En annen forklaring for hvorfor det ofte foreligger andre psykiske og fysiske lidelser hos personer med avhengighet er at visse substanser, og da særlig psykoaktive og psykedeliske stoffer, kan medføre psykoser, og potensielt alvorlige medisinske plager. Det kan ofte være personer med bakenforliggende genetiske og miljømessige predisposisjoner for de psykiske lidelsene som opplever at stoffbruk kan være utløsende årsak av flere psykiske lidelsene.

Videre så vil også noen med smerter og andre former for somatiske / psykiske forstyrrelser ty til bruken av stoffer for å lindre sine smerter og lamme de uønskede psykiske lidelser som feks: angst, depresjon, panikk angst etc.. Dette blir ofte referert til som selvmedisinering.

Når er man avhengig av noe?

Det er dessverre ofte slik at personer det angår sjelden er klar over akkurat når utøvelsen av en aktivitet eller konsumet av et substans går fra å være et en hobby eller sjelden hendelse til å bli en avhengighet. Av denne grunnen er det ofte personer i ens omgivelser som henholdsvis venner, kjæreste, kolleger og familiemedlemmer som først blir klar over ens egen avhengighet.

Derfor kan det være viktig å reflektere over tilbakemeldinger fra bekymrede venner og familiemedlemmer knyttet til frekvensen/ intervallet en utøver en handling eller inntar et rusmiddel. Dersom du selv er usikker, så kan et godt tips være å spørre de rundt deg hvorvidt de har lagt merke til at du muligens har en avhengighet. Mange former for avhengigheter er også skambelagte og holdes derfor skjult, da kan det være vanskeligere for de rundt å registrere forandring i ens atferd. 

Kriterier og symptomer ved avhengighet

According to the International Diagnostic Standard (ICD-10), these criteria must be met in order to classify the use of something as an addiction:

ICD – 10 criteria: for drug and drug abuse (and potentially other forms of addiction)

  • Compulsive relationship to the use of a substance.
  • Difficulty controlling the intake of the substance, when ingested, and adhering to a maximum dosage.
  • Abstinence characterized existence by no or lower use of substance. During abstinence, one often experiences a form of  depression , anxiety and in the event of an abrupt stop in the use of very strong drugs, one can become more predisposed to commit suicide / suicidal thoughts.
  • Development of tolerance related to the use of a substance. You get used to using stronger and stronger doses, and have to step up the use to experience the same effect.
  • High time consumption related to the acquisition, use or preparation of the substance.
  • Continued use of the substance despite knowledge of the fact that continued use may cause self-harm.

This list is primarily about drug and  drug abuse , but it is important to note that the criteria also apply to certain other types of substance. If you replace a substance with a mentioned activity, you can get an indication of whether the activity is addictive. 

Here is the article on Drug Addiction and Substance Abuse

Behandling av avhengighet

There are many different forms of addiction, and each addiction often has its own severity and is related to a particular substance or activity, e.g. Paralgin forte addiction. Our  psychiatrists  and specialists in drug and addiction medicine are aware of the great variation in addiction, and have experience with many different addictions, and have good expertise in drug and addiction treatment.

By using various treatment methods such as talk therapy, cognitive therapy, behavioral therapy and motivational interviews, psychiatrists or specialists in intoxication and addiction at our clinic can help you with the treatment of your or your friend’s or family member’s addiction. We can also offer addiction treatment in accordance with drug testing at regular or periodic intervals, where we try to increase the insight of the addict while we look more closely at the progress. Book an appointment today so you can take a closer look at clinical mental health and addiction, regardless of type. We have no or short waiting time. Contact us today.

Behandling-av-avhengighet
Grunnet stor pågang tar vi per tidspunkt ikke i mot nye pasienter. Pasienter som er i aktiv oppfølging hos oss kan fortsatt sette opp avtaler.
This is default text for notification bar