Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Avhengighet

Avhengighet

Avhengighet

Avhengighet er et uttrykk som mange ofte benytter seg av i dagliglivet. Dersom bruken av begrepet brukes for å beskrive en tvangspreget opptatthet av noe, kan det foreligge grunn for å refere til handlingen som en avhengighet. 

Avhengighet i et psykiatrisk perspektiv kan avvike noe fra dagligdagse anvendelser og forståelser av fenomenet avhengighet. Nedenfor i teksten kan du lese hvilke kriterier som i henhold til internasjonal psykiatrisk diagnoseringsstandard (ICD-10) må ligge til rette for at noe kan kvalifiseres som en avhengighet.

Avhengighet i seg selv kan utgjøre en psykisk lidelse som i norsk psykiatri ofte refereres til som : avhengighetssyndrom. En avhengighet kan noen ganger forekomme uten kjente faktorer og bakenforliggende årsaker. Avhengighet forekommer ofte blant personer med visse former for psykiske lidelser, og kan i seg selv også produsere psykiske lidelser.

Forholdet mellom avhengighet, fysiske og psykiske lidelser

Mange psykiske lidelser og forstyrrelser kan ha den virkning at ens personlige dømmekraft og konsekvenstenkning blir lammet. Det vil si at personer som lider av en rekke bestemte forskjellige psykiske lidelser og forstyrrelser ofte har en høyere forekomst og kan være mer disponert enn andre uten psykiske lidelser, til å innta substanser og bedrive skadelige handlinger som senere vil kunne utarte seg til å bli avhengighetspreget.

En annen forklaring for hvorfor det ofte foreligger andre psykiske og fysiske lidelser hos personer med avhengighet er at visse substanser, og da særlig psykoaktive og psykedeliske stoffer, kan medføre psykoser, og potensielt alvorlige medisinske plager. Det kan ofte være personer med bakenforliggende genetiske og miljømessige predisposisjoner for de psykiske lidelsene som opplever at stoffbruk kan være utløsende årsak av flere psykiske lidelsene.

Videre så vil også noen med smerter og andre former for somatiske / psykiske forstyrrelser ty til bruken av stoffer for å lindre sine smerter og lamme de uønskede psykiske lidelser som feks: angst, depresjon, panikk angst etc.. Dette blir ofte referert til som selvmedisinering.

Når er man avhengig av noe?

Det er dessverre ofte slik at personer det angår sjelden er klar over akkurat når utøvelsen av en aktivitet eller konsumet av et substans går fra å være et en hobby eller sjelden hendelse til å bli en avhengighet. Av denne grunnen er det ofte personer i ens omgivelser som henholdsvis venner, kjæreste, kolleger og familiemedlemmer som først blir klar over ens egen avhengighet.

Derfor kan det være viktig å reflektere over tilbakemeldinger fra bekymrede venner og familiemedlemmer knyttet til frekvensen/ intervallet en utøver en handling eller inntar et rusmiddel. Dersom du selv er usikker, så kan et godt tips være å spørre de rundt deg hvorvidt de har lagt merke til at du muligens har en avhengighet. Mange former for avhengigheter er også skambelagte og holdes derfor skjult, da kan det være vanskeligere for de rundt å registrere forandring i ens atferd. 

Kriterier og symptomer ved avhengighet

I henhold til den internasjonale diagnoseringsstandarden (ICD-10) så må disse kriteriene oppfylles for å kunne klassifisere bruken av noe som en avhengighet:

ICD – 10 kriterier: for stoff- og rusmisbruk (og potensielt andre former for avhengighet)

  • Tvangspreget forhold til bruken av et substans.
  • Vanskelighet for å kontrollere inntaket av substansen, når det inntas, og å holde seg til en maksimal dosering.
  • Abstinens preget tilværelse ved ingen eller lavere bruk av substans. Under abstinens opplever man ofte form for depresjon, angst og ved brå stopp i bruken av svært sterke stoffer kan en bli mer disponert for å ta selvmord/ selvmordstanker.
  • Utvikling av toleranse knyttet til bruken av et substans. Man blir vant med å bruke sterkere og sterkere doser, og må trappe opp bruken for å oppleve den samme virkningen.
  • Høyt tidsforbruk knyttet til anskaffelsen, bruken eller forberedelsen av substansen.
  • Fortsatt bruk av substansen til tross for kjennskap til det faktum at fortsatt bruk kan påføre seg selv skader.

Denne listen handler først og fremst om stoff- og rusmisbruk, men det er viktig å merke seg at kriteriene også er gjeldende for enkelte andre typer substans. Dersom en bytter ut substans med en nevnt aktivitet kan man få en pekepinn på hvorvidt aktiviteten er avhengighetspreget. 

Behandling av avhengighet

Det finnes mange forskjellige former for avhengighet, og hver avhengighet har gjerne sin egen alvorlighetsgrad og er knyttet til en bestemt substans eller aktivitet. Våre psykiatere og spesialister i rus og avhengighetsmedisin er klare over den store variasjonen i avhengigheter, og har erfaring med mange forskjellige avhengigheter og har god kompetanse for behandling av avhengighet.

Ved hjelp av forskjellige behandlingsmetoder som samtaleterapi, kognitivterapi, atferdsterapi og motiverende intervju kan psykiater eller spesialister i rus og avhengighet ved vår klinikk bistå med behandling av din eller din venns/ familiemedlems avhengighet. Vi kan også tilby avhengighetsbehandling i samsvar med substanstesting i faste eller intermitterende intervaller, hvor vi forsøker å øke innsikten til den avhengige samtidig som se nærmere på fremgangen. Bestill time i dag, slik at en sammen kan se nærmere på avhengighetsproblematikken, uansett type avhengighet. Vi har ingen eller kort ventetid. Ta kontakt med oss i dag.

Behandling-av-avhengighet