Forsikringssaker

Behandling via helseforsikring eller arbeidsgiverens ansatt forsikring.

Har du en helseforsikring eller kanskje er du forsikret gjennom jobben av arbeidsgiverens forsikring? I så fall kan det være at du er dekket for konsultasjon hos legespesialister innen psykiatri og rus og avhengighetsmedisin. Det lønner seg å undersøke hva slags forsikringsdekning du har. I noen tilfeller må du legge ut for din forsikring, men i aller fleste tilfeller dekker helseforsikringer kostnadene direkte.

Du kan se på oversikten over helseforsikringer under feltet legespesialist.

https://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2017/02/helseforsikring-sammenstilling.pdf

FORSIKRINGSSAKER

Er du usikker. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, og bestill en time hos oss.