Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Førekort saker og oppfølging

Førekort saker og oppfølging

Det er vondt å oppleve at førerkortet sitt blir inndratt. Veien tilbake til førerkortet kan kjennes lang og vanskelig, tidvis grunnet rusmisbruk og andre ganger grunnet psykisk lidelse med en  svært ustabil periode i livet, eller begge. Heldigvis er det som regel mulig å søke behandling for å bli rusfri og mer stabil stemningsleie. Dersom personen lar seg følge opp, følger behandling og viser til god rusmestring, eller medikamentell compliance så er det ofte mulig å få tilbake retten til å kjøre, ved å vise til at du har vært i behandling, ved eventuelt å avlegge rene urinprøver over lengre periode og eller psykiatrisk oppfølging.

Våre psykiatere har god innsikt i lovens forskrift om førerkort (helsekrav til førerkort). Vi vurderer behandlings potensialet fra sak til sak, og komme med anbefalinger om tiltak som kan resultere i at inndragelsen av førerkortet blir tilbakestilt, eventuelt at du får kjøre opp igjen. Det er lurt å sette seg godt inn i førekort forskriften. 

Grunner til førerkort-bortfall og inndragelse

Med unntak av feilaktig, ukontrollert eller ulovlig kjøring, så foreligger det to primære grunner til at man kan oppleve å bli fratatt førerkortet sitt. Den første grunnen er at man har opplevd episodiske eller gjentakende tilfeller med uheldige reaksjoner grunnet en underliggende psykisk lidelse, hvor en kan være til fare for seg selv eller andre. Den andre grunnen er rusbruk som kan medføre fare for eget og andre liv i trafikken. 

Førerkortinndragelse grunnet rusbruk

Driver’s license revocation due to  drug use  usually takes place on 3 grounds. 

  1. The first is that in a control, deposits of substances in blood, saliva or urine were detected. 
  2. The second basis indicates that one suffers from, for example, alcoholism,  drug  addiction or drug addiction. 
  3. The third basis for driving license revocation related to drug use is that there is a suspicion of persistent use of illegal substances. This is usually proven in the form of a urine sample by the police or doctor. In some cases, it holds that there are small deposits of the substance in the blood. It is therefore not the case that one must be intoxicated to potentially lose the driver’s license. THC levels in the blood can, for example, result in blood tests for up to 2 to 12 weeks, depending on the length of consumption. 

Førerkortinndragelse grunnet psykisk helse

Dersom en person har opplevd alvorlige psykiske reaksjoner grunnet en bakenforliggende psykisk lidelse, så kan i enkelte tilfeller utgjøre grunnlag for inndragelse av førerkort. Dersom man har opplevd psykiske episoder, som lovverket ikke anser som potensielt farlig for trafikken på lang tid, eller er stabil medisiner (der nødvendig) og tåler medikasjonen godt vil man ofte kunne få helseattest av lege og få igjen førerkortet sitt.

Dersom psykiske lidelsen er kronisk og resulterer i hyppige uheldige episoder så kan i noen tilfeller inndragelsen bli permanent. I mange tilfeller vil man kunne få tilbake førerkortet dersom man kan bevise at man har lært seg å takle episodene/ reaksjonene på en god måte og ikke utgjør noen risiko for seg selv eller andre trafikanter, og viser til stabil oppfølging av lege over tid.

Les gjerne på helsedirektoratet sine nettsider hvilke psykiske lidelser og svekkelser, samt hvilken alvorlighetsgrad som må foreligge i hvert tilfelle for å miste retten til å kjøre.

Vi behandler avhengighet og psykiske lidelser. Vi ser på saken din sammen med deg og vurdere tiltak for å hjelpe deg å få tilbake retten til å kjøre

Our psychiatristsand specialists in substance abuse and addiction medicine have extensive experience and good competence in the treatment of all mental disorders / episodes and substance abuse problems that form the basis for driving license revocation. Through a targeted and tailored plan for you, we can together create a treatment plan to again qualify to have the right to drive. The decision still lies with the authorities who will consider each case.

We use proven and effective treatment methods that have proven to have a good effect for the vast majority of our clients. We will be able to conduct a targeted treatment against the underlying cause of the loss of your driving license. Feel free to contact us for a chat about your situation and a recommendation on what we consider most sensible and realistic for your particular case and situation. Avoid long waits by booking an appointment with us today.

Grunnet stor pågang tar vi per tidspunkt ikke i mot nye pasienter. Pasienter som er i aktiv oppfølging hos oss kan fortsatt sette opp avtaler.
This is default text for notification bar