Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Depresjon

Depresjon

Føler du en tilstand preget av tristhet, apati og håpløshet som vedvarer over tid? Da kan det hende at du lider av depresjon. Det er viktig å bemerke seg at man kan være trist, føle seg nedfor og føle at alt og alle er imot seg selv, uten nødvendigvis å være deprimert.

Alle opplever dårlige dager og er triste fra tid til annen, depresjon derimot er ikke det samme som å være trist, lei seg eller å føle seg nedfor. Depresjon som en psykiatrisk lidelse er preget av et lavt stemningsleie (tristhet), lav selvfølelse og kan også være aktiviteter som tidligere inspirerte og ga glede, ikke lenger medbringer den samme graden av interesse. 

Hva er depresjon?

depresjon

Depresjon er i likhet med stress, ofte ansett for å nærmest være en folkesykdom. I det så legger vi at det er såpass utbredt blant nordmenn, og andre nasjonaliteter, at det nok er en av lidelsene som rammer oss mennesker oftest.

Som nevnt overfor, så kan man være både trist, lei seg og føle seg nedfor, uten å være deprimert. Mange vil nok stille seg spørsmålet om akkurat når man går fra å være trist til å være deprimert. Svaret på dette spørsmålet blir nok desverre ikke like konkret som mange skulle ønske seg, ettersom at depresjon kan manifestere seg litt ulikt fra person til person.

En generell pekepinn kan være at dersom man har opplevd å være i en sinnstilstand/ og eller opplevd en underliggende stemning preget av tristhet, håpløshet og en følelse av at alt er meningsløst, feks over 2 uker, så kan det være snakk om en form for depresjon. Det er dog viktig å bemerke seg at kronisk depresjon lidelser som gir store humørsvingninger som eksempelvis bipolar lidelse, kan utgjøre årsaken bak tilbakevendende depresjon plager.

Depresjoner kan kategoriseres etter sin alvorlighetsgrad. De tre mest annerkjente alvorlighetsgradene er mild, moderat  og alvorlig depresjon. Personer som lider av en mildere form for depresjon, vil ofte fremstå som naturlig overfor sine venner og familie og klare å skjule sin depresjon. Dette skyldes at det for mange er mulig å opprettholde et noenlunde normalt funksjonsnivå under en mild depresjon.

Mange personer vil kunne slite med å opprettholde et normalt funksjonsnivå under middels og særlig alvorlige depresjoner. I noen tilfeller vil innleggelse på sykehusavdelinger være nødvendig, ettersom noen vil kunne ha behov for tettere oppfølging, re-etablering av rutiner som døgnrytme, søvnrytme,medikasjon, ernæring og kriseplaner samt observasjoner / utredninger.

Hva er de fysiske symptomene på depresjon?

Ettersom  depresjon kan ha noe ulik virkning på atferd fra person til person, så er det ikke lett å si hvilke symptomer man vil kunne oppleve ved depresjon. Noen personer vil kunne ha en mild eller moderat depresjon med mindre av de nevnte symptomene, mens andre vil kunne ha flere. Det er også viktig å nevne at personer kan inneha en eller flere symptomer, men uten at det nødvendigvis er synlig for personer i vedkommendes omgivelser.

Noen generelle symptomer ved depresjon:              

  • Avvikende eller mer eller mindre interesse av å gjennomføre daglige gjøremål, ha sosial interaksjon,trekke tilbake i isolasjon, mindre lyst til å drive med hobbyer og manglende eller tap av libido.
  • Fall eller oppgang i vekt på kort tid. Dette kommer som regel av en konsekvens av endringer i appetitt.
  • Håpløshetsfølelse.
  • Forandringer i søvnmønster. Sove lengre enn normalt, mindre enn normalt, eller søvnvansker.
  • Mer irritabel. 
  • Dårligere selvbilde. Under en depresjon vil personer ofte ha et dårligere selvbilde og føle feks: at de er til bry eller ikke er ønsket av andre.
  • Få konsentrasjonsproblemer samt vansker med besluttningstaking.
  • Mindre energi enn tidligere.
  • Bruk av illegale substanser, rusmidler, bruk av avhengighetsskapende medikamenter og/ eller alkohol. Dersom en person tidligere hadde vaner knyttet til bruk av rusmidler som alkohol og narkotika så vil vedkommende under en depresjon ofte øke sitt konsum av stoffene for å forsøke å glemme eller døyve sine depressive plager. Personer som tidligere ikke brukte rusmidler kan også komme til å gjøre det under en depresjon.

Depresjon kan behandles

Dersom du tror at du selv eller noen du kjenner lider av depresjon, så kan våre psykiatere bistå ved å ta full utredning for behandling av depresjon. Dersom en depresjon ikke går over av seg selv i løp av noe tid bør en oppsøke psykiater. Det kan derfor være lurt å kontakte oss tidlig for å unngå funksjonsfall, og beholde eller øke livskvaliteten. Vi har lang erfaring med depresjon behandling, og vil gjennom vår kompetanse og utredning, behandling ink. Vurdering av behov for medikamentell oppstart, også benytte oss av kognitive terapi for å behandle deg eller dine nærmeste for depresjon.Vi har ingen eller kort ventetid. Ta kontakt med oss i dag.