Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Depresjon

Depresjon

Føler du en tilstand av tristhet, apati og håpløshet som vedvarer over tid? du vil kanskje vite at  er jeg deprimert? Da kan du lide av depresjon symptomer. Det er viktig å merke seg at man kan være trist, føle seg nedstemt og føle at alt og alle er imot seg selv, uten nødvendigvis å være deprimert.

Alle opplever dårlige dager og er triste fra tid til annen, depresjon derimot er ikke det samme som å være trist, lei seg eller å føle seg nedfor. Depresjon som en psykiatrisk lidelse er preget av et lavt stemningsleie (tristhet), lav selvfølelse og kan også være aktiviteter som tidligere inspirerte og ga glede, ikke lenger medbringer den samme graden av interesse. 

Hva er depresjon?

depresjon

Depresjon er i likhet med stress, ofte ansett for å nærmest være en folkesykdom. I det så legger vi at det er såpass utbredt blant nordmenn, og andre nasjonaliteter, at det nok er en av lidelsene som rammer oss mennesker oftest.

Som nevnt ovenfor kan man være både trist, trist og føle seg nedstemt, uten å være deprimert. Mange vil nok stille seg spørsmålet om nøyaktig når de skal gå fra å være triste til å være deprimerte. Dessverre er nok ikke svaret på dette spørsmålet så konkret som mange skulle ønske, ettersom årsaker til depresjon kan manifestere seg litt annerledes fra person til person.

En generell anelse kan være at hvis du har opplevd å være i sinnstilstand / og eller opplevd en underliggende stemning preget av tristhet, håpløshet og en følelse av at alt er meningsløst, for eksempel over 2 uker, så kan det være en form for depresjon. Imidlertid er det viktig å merke seg at dyp depresjon som forårsaker store humørsvingninger som bipolar lidelse, kanskje årsaken til tilbakevendende depresjonsforstyrrelser.

Depresjoner kan kategoriseres etter sin alvorlighetsgrad. De tre mest annerkjente alvorlighetsgradene er mild, moderat  og alvorlig depresjon. Personer som lider av en mildere form for depresjon, vil ofte fremstå som naturlig overfor sine venner og familie og klare å skjule sin depresjon. Dette skyldes at det for mange er mulig å opprettholde et noenlunde normalt funksjonsnivå under en mild depresjon.

Mange mennesker kan slite med å opprettholde et normalt funksjonsnivå under den moderate og spesielt klinisk depresjon. I noen tilfeller vil sykehusinnleggelse være nødvendig, da noen kan trenge tettere oppfølging, reetablering av rutiner som døgnrytme, søvnrytme, medisiner, ernæring og nødplaner samt observasjoner/studier.

Hva er symptomer på depresjon?

Since depression can have a slightly different effect on person-to-person behavior, it is not easy to say what symptoms one may experience with depression and anxiety. Some people may have a mild or moderate depression with less of the mentioned symptoms, while others may have more. It is also important to mention that people may have one or more symptoms and need help with depression, but without it necessarily being visible to people in the environment.

Some general symptoms of depression:              

 •  
 • Deviant or more or less interest in performing daily chores, having social interaction, withdrawing in isolation, less desire to pursue hobbies and lack or loss of libido.
 •  
 • Reduce or gain weight in a short time. This is usually due to a consequence of changes in appetite.
 •  
 • Feeling of hopelessness.
 •  
 • Changes in sleep patterns. Sleep longer than normal, less than normal, or have trouble sleeping.
 •  
 • More irritable and think I have depression.
 •  
 • Poorer self-image. During a depression, people will often have a poorer self-image and feel, for example: that they are bothered or not wanted by others.
 •  
 • Have difficulty concentrating as well as having difficulty making decisions.
 •  
 • Less energy than before.
 •  
 • Use of illegal drugs, narcotics, use of addictive substances and / or alcohol. If a person previously had habits associated with the use of drugs such as alcohol and drugs, during a depression he will often increase the consumption of the drugs to try to forget or alleviate his depressive ailments. People who have not used drugs before can also do to get rid of depression.

Depresjon kan behandles

If you think that you or someone you know is suffering from signs of depression, our psychiatrists can help you by taking a complete assessment for the treatment of depression. If depression does not go away on its own over a period of time, a psychiatrist should be consulted. You may therefore want to contact us early to avoid disability and maintain or increase your quality of life. We have extensive experience with depression treatment, and will through our expertise and assessment, treatment incl. When you consider the need to start medication, you can also use cognitive therapy to treat you or your loved ones and provide depression help. We have no or short waiting time. Contact us today. 

Grunnet stor pågang tar vi per tidspunkt ikke i mot nye pasienter. Pasienter som er i aktiv oppfølging hos oss kan fortsatt sette opp avtaler.
This is default text for notification bar