Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD & ADD

ADHD & ADD

Hva er ADHD? Hva er ADHD behandling?

ADHD er en psykiatrisk diagnose gitt til personer som oppfyller et minimumskrav for kriterier relatert til kroniske forekomster av hyperaktivitet, impulsivitet og / eller vanskeligheter knyttet til organisering og oppmerksomhet. ADD ble tidligere ansett som en egen diagnose, men med DSM-5 (en anerkjent amerikansk diagnostisk håndbok) har den blitt inkludert som en underkategori av ADHD.

Det som før ble kalt ADD, blir i dag ofte referert til som «uoppmerksom type ADHD». ADHD er veldig vanlig, og ifølge FDI er omtrent 3% av mennene diagnostisert med ADHD, og ca 2% av kvinnene. Gutter er overvektige når det gjelder ADHD, og 4,3% av guttene ble diagnostisert med sykdommen i henhold til 2016-rapporten for ADHD.

Det er imidlertid viktig å merke seg at ADHD har en tendens til å manifestere seg annerledes hos gutter og jenter. ADHD jenter, i større grad enn gutter, har en tendens til å engasjere seg i atferd som samsvarer med typen uoppmerksomhet av ADHD. Denne typen kan være vanskeligere for folk i ens miljø å legge merke til. Dette kan være en forklaring på at bare 1,7 av jentene får diagnosen, mens 4,3 av guttene får diagnosen ADHD.

Våre psykiatere har lang erfaring og god ekspertise innen ADHD behandling. Les mer om behandling av ADHD i den siste delen av denne siden.

ADD-&-ADHD

Hva er ADD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en psykologisk lidelse. Mennesker med hyperaktiv / impulsiv type ADHD vil ofte bli betraktet som hyperaktive, noe som refererer til et høyere energinivå enn det som regnes som «vanlig».

Personer med denne forstyrrelsen vil ofte også være tenderte til å opptre impulsivt, noe som viser til at en person vil handle raskt i møte med stimuli, ofte uten å på forhånd grundig analysere situasjonen eller forutse hvilke implikasjoner atferden vil kunne medbringe.

ADHD er ofte knyttet til barn og ungdom. Dette kan være noe feilaktig ettersom at symptomene til hyperaktiv/ impulsiv type ADHD også er å finne blant mange voksne. Det er dog slik at forstyrrelsen som regel kommer til synlighet i en tidlig alder, gjerne som følge av observasjon av at barnets sosiale samspill og læring på skolen blir lammet.

Mange mennesker med ADHD vil kunne kompensere for noe, mens andre trenger ADD behandling.

ADD som seksjonen under forklarer nærmere, blir i dag ansett som en subkategori av ADHD. Det er også mulig å ha kombinert type av ADHD, altså både hyperaktiv/ impulsiv type og uoppmerksom type (tidligere ADD).

Hva er ADD? Uoppmerksom/ inattentiv ADHD

ADD er en utdatert betegnelse for det som i dag kalles uoppmerksom/ inattentiv type ADHD. ADD stod for Attention Deficit Disorder.

Uoppmerksom/ inattentiv type ADHD viser til at en person ofte vil kunne anses som uoppmerksom ved sosiale situasjoner og forsøk på mellommenneskelig kommunikasjon. Altså en vanskelighet i å holde fokus, og opprettholde øyekontakt og oppmerksom. Personer med uoppmerksom type ADHD vil også kunne bli ansett for å ha en avvikende interesse i å holde samtaler der temaet ikke blir ansett som interessant av personen.

Personer med Uoppmerksom/ inattentiv type ADHD (ADD) vil ofte også ha problemer med å holde seg organisert, være ryddig og imøtekomme frister, plikter og satte gjøremål.

Symptomer ved Uoppmerksom og hyperaktiv form for ADHD

ADHD kan manifestere seg forskjellig fra person til person, men til tross for variasjoner finnes det er noen generelle ADHD-symptomer som ofte finnes hos mennesker. Man trenger ikke å inneha alle symptomene, men man bør treffe på flere enn 4-5 punkter før det er realistisk å anta at man har ADHD.

Symptomer ved hyperaktiv/ impulsiv type ADHD

 • Personen fikler ofte med fingre/ hender og føtter eller vrir seg.
 • Personen forlater ofte sin plass til tross for at vedkommende forventes å bli sittende.
 • Unødvendig løping og fysisk aktivitet, altså ikke knyttet til sport/ hobby eller lignende. Hos eldre manifesterer det seg ofte i form av en følelse av konstant urolighet.
 • Problemer knyttet til å være stille og rolig under bestemte aktiviteter, gjerne under leking blant barn.
 • Som regel på farten, eller kan ansees som å bli drevet av en motor.
 • Svært snakkesalig.
 • Svarer på spørsmål før de er blitt ferdigformulert.
 • Problemer knyttet til å vente på sin tur.
 • Avbryter eller blander seg inn i andres samtaler, lek og aktiviteter.

Symptomer ved uoppmerksom type ADHD

 • Har et kort oppmerksomhetsspenn og blir lett avledet av ytre stimuli.
 • Slurv ved gjennomførelsen av oppgaver, som eksempelvis lekser.
 • Har en tendens til å glemme og miste ting.
 • Slite med å fullføre eller gå inn for å gjennomføre oppgaver som krever mange kognitive ressurser.
 • Tendens til å ikke lytte til eller gjennomføre instrukser.
 • Kontinuerlig skifte mellom aktiviteter og oppgaver.
 • Slite med å gjennomføre organiserte oppgaver eller aktiviteter.

Disse ADHD-symptomene hos barn er vanligst, men noen voksne med ADHD vil også kunne kjenne seg igjen i flere av symptomene.

Hvordan undersøke noen du kjenner har ADHD

Attention underskudd hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) er en alvorlig psykisk sykdom som påvirker evnen og den daglige funksjonen til dine venner og familiemedlem. Denne psykiske sykdommen kan føre til problemer som å være oppmerksom, hukommelsesproblemer, lett bli distrahert, ikke være fokusert og ikke ha tålmodighet til å utføre oppgaver, alt dette viser at de går gjennom ADHD. Sinne kan forsterkes av ADHD og hjelpe deg i ADHD utredning. For å håndtere sinne mer effektivt kan psykoterapi og medisiner brukes. Å gi familie og venner positiv støtte kan hjelpe dem

Behandling

Behandling

ADHD byr ofte på mange problemer i hverdagen, og et lavere selvbilde grunnet vanskeligheter med det sosiale samspillet. Med riktig behandling kan man som oftest oppnå en høyere funksjonsevne enn det man kunne oppnådd uten.

Personer med ADHD er mer utsatt for depresjon og rusmisbruk enn personer som ikke har ADHD eller andre psykiatriske lidelser. Det er også en rekke andre lidelser og atferdsmønstre som korrelerer med ADHD. Med vurdering, god informasjon, bevisstgjøring og behandling kan man ofte oppleve bedre mestring i å utøve forventede funksjoner og dempe de negative effektene av lidelsen.

Våre psykiatere vil kunne bistå med behandling i form av vurdering, behandling og igangsetting av medisiner samt psykoterapi, opplæring i atferd relatert til sosiale interaksjoner, kognitiv terapi og om nødvendig resept på medisiner. Videre vil vi kunne anbefale visse former for tilpasning knyttet til skole / arbeid for å gjøre arbeidsplassen / skolen bedre tilpasset personens behov. Bestill en time hos oss, slik at vi kan se nærmere på utfordringene og finne de riktige løsningene sammen. Vi har ingen eller kort ventetid. Kontakt oss i dag.