Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD & ADD

ADHD & ADD

ADHD and ADD

What is ADHD? What is ADHD treatment?

The ADHD definition states that it is a psychiatric diagnosis given to individuals who meet a minimum requirement for criteria related to chronic occurrences of hyperactivity, impulsivity and / or difficulties related to organization and attention. ADD was previously considered a separate diagnosis, but with the DSM-5 (a recognized US diagnostic manual) it has been included as a subcategory of ADHD.

What was previously called ADD is today often referred to as the «inattentive type of ADHD». ADHD is very common, and according to FDI, about 3% of men are diagnosed with ADHD and about 2% of women. Boys are overweight when it comes to ADHD, and 4.3% of boys were diagnosed with the disease according to the 2016 report for ADHD.

However, it is important to note that ADHD tends to manifest differently in boys and girls. ADHD girls, to a greater extent than boys, tend to engage in behaviors that are consistent with the type of inattention of ADHD. This type can be more difficult for people in one’s environment to notice. This may be an explanation for the fact that only 1.7 of the girls are diagnosed, while 4.3 of the boys are in the category of ADHD diagnosis.

Our psychiatrists have extensive experience and good expertise in the treatment of ADHD adults. Read more about treating ADHD in the last section of this page.

ADD-&-ADHD

Hva er ADD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en psykologisk lidelse. Mennesker med hyperaktiv / impulsiv type ADHD vil ofte bli betraktet som hyperaktive, noe som refererer til et høyere energinivå enn det som regnes som «vanlig».

Personer med denne forstyrrelsen vil ofte også være tenderte til å opptre impulsivt, noe som viser til at en person vil handle raskt i møte med stimuli, ofte uten å på forhånd grundig analysere situasjonen eller forutse hvilke implikasjoner atferden vil kunne medbringe.

ADHD er ofte forbundet med barn og ungdom. Dette kan være noe feil siden symptomene på hyperaktiv/impulsiv type ADHD også finnes blant mange voksne. Imidlertid blir lidelsen vanligvis synlig i en tidlig alder, ofte som et resultat av å observere at barnets sosiale interaksjon og læring på skolen er lammet og viser adhd symptomer jenter.

Mange mennesker med adhd symptomer vil kunne kompensere for noe, mens andre trenger behandling av add.

ADD som seksjonen under forklarer nærmere, blir i dag ansett som en subkategori av ADHD. Det er også mulig å ha kombinert type av ADHD, altså både hyperaktiv/ impulsiv type og uoppmerksom type (tidligere ADD).

Hva er ADD? Uoppmerksom/ inattentiv ADHD

ADD er en utdatert betegnelse for det som i dag kalles uoppmerksom/ inattentiv type ADHD. ADD stod for Attention Deficit Disorder.

Uoppmerksom/uoppmerksom type ADHD indikerer at en person ofte kan betraktes som uoppmerksom i sosiale situasjoner og forsøk på mellommenneskelig kommunikasjon. Med andre ord, vanskeligheter med å holde fokus, og opprettholde øyekontakt og oppmerksomhet. Personer med den uoppmerksomme typen adhd arvelig kan også anses å ha en divergerende interesse for å holde samtaler der emnet ikke anses som interessant av personen (fører til teste adhd).

Adhd voksne med uoppmerksom type, dvs. (ADD) vil ofte også ha problemer med å holde seg organisert, være ryddig og overholde tidsfrister, plikter og angitte oppgaver.

Symptomer ved Uoppmerksom og hyperaktiv form for ADHD

ADHD can manifest itself differently from person to person, but despite variations, there are some general ADHD symptoms that are often found in humans. You do not have to have all the symptoms, but you should hit more than 4-5 points before it is realistic to assume that you have ADHD.

Symptoms of hyperactive / impulsive type ADHD

 • The person often fiddles with fingers / hands and feet or twists.
 • The person often leaves their place despite the fact that the person is expected to remain seated.
 • Unnecessary running and physical activity, ie not related to sports / hobbies or the like. In the elderly, it often manifests itself in the form of a feeling of constant restlessness.
 • Problems related to being quiet and calm during certain activities, often during play among children.
 • Usually on the go, or can be considered to be powered by an engine.
 • Very talkative.
 • Answer questions before they have been formulated.
 • Problems related to waiting their turn.
 • Interrupts or interferes with other people’s conversations, games and activities.

Symptoms of inattentive type of ADHD

 •  
 • Has a short attention span and is easily distracted by external stimuli.
 •  
 • Carelessness in completing tasks, such as homework.
 •  
 • Tends to forget and lose things (in case girls and need adhd girls treatment).
 •  
 • Struggling to complete or go in to complete tasks that require a lot of cognitive resources.
 •  
 • The tendency not to listen to or carry out instructions.
 •  
 • Continuous switching between activities and tasks.
 •  
 • Struggling to complete organized tasks or activities.

These ADHD symptoms in children are most common, but some adults with ADHD will also be able to recognize themselves in several of the symptoms that need treatment to add adults.

Du kan også trenge å lese om angstlidelse

Hvordan undersøke noen du kjenner har ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en alvorlig psykisk lidelse som påvirker evnen og den daglige funksjonen til venner og familiemedlemmer. Denne psykiske lidelsen kan føre til problemer som å være årvåken, hukommelsesproblemer, bli lett distrahert, ikke være fokusert og ikke ha tålmodighet til å utføre oppgaver, som alle viser at de går gjennom ADHD. Sinne kan forverres av ADHD og hjelpe deg med å undersøke ADHD. For å håndtere adhd sinne mer effektivt kan psykoterapi og medisinering brukes. Å gi familie og venner positiv støtte kan hjelpe dem

For å lese: Angstlidelser og symptomer

Behandling

Behandling

ADHD byr ofte på mange problemer i hverdagen, og lavere selvtillit på grunn av vanskeligheter med sosial interaksjon. Med riktig behandlingstilskudd kan du vanligvis oppnå en høyere funksjonell kapasitet enn du kunne ha oppnådd fra tilleggsbehandling uten medisin.

Personer med ADHD er mer utsatt for depresjon og rusmisbruk enn personer som ikke har ADHD eller andre psykiatriske lidelser. Det er også en rekke andre lidelser og atferdsmønstre som korrelerer med ADHD. Med vurdering, god informasjon, bevissthet og tilleggsvoksenbehandling, kan man ofte oppleve bedre mestring i å utøve forventede funksjoner og dempe de negative effektene av lidelsen.

Våre psykiatere vil kunne bistå med tilleggsbehandling i form av vurdering, behandling og oppstart av adhd medikasjon  samt psykoterapi, opplæring i atferd relatert til sosiale interaksjoner, kognitiv terapi og om nødvendig reseptbelagte medisiner. Videre vil vi kunne anbefale visse former for tilpasning knyttet til skole/arbeid for å gjøre arbeidsplassen/skolen bedre tilpasset personens behov. Bestill en time hos oss, så kan vi se nærmere på utfordringene og finne de riktige løsningene sammen. Vi har ingen eller kort ventetid. Kontakt oss i dag.

Grunnet stor pågang tar vi per tidspunkt ikke i mot nye pasienter. Pasienter som er i aktiv oppfølging hos oss kan fortsatt sette opp avtaler.
This is default text for notification bar