Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

10 Tegn på depresjon

10 tegn på depresjon

Depresjon er en reell, men ofte misforstått psykisk lidelse. Den kan behandles med samtale terapi, psykoterapeutisk intervensjon og ved behov med medisiner . Noen ganger kan du tro at du eller en nær kan ha en klinisk depresjon, men er ikke helt sikker på hva som skiller den fra noen som bare føler seg ned på fra tid til annen.

Det å føle seg ned på, ikke elsket eller håpløs er noen ganger en normal del av den menneskelige opplevelsen. Det er ikke noe galt med deg for å føle deg slik fra tid til annen, spesielt om det er en reaksjon på spesielle hendelser i livet ditt – som et dødsfall i familien, et samlivsbrudd, en dårlig karakter på jobb eller å miste en forfremmelse på jobben. Disse hendelsene kan noen ganger likevel være utløsende årsak for en depresjon.

Depresjon oppstår likevel ofte uten noen som helst grunn, når en bare lever livet sitt, ikke gjør noe spesielt, og plutselig har vansker med eller ikke klarer å fungere. Ingenting ser ut til å ha noen betydning. Det sorte hullet de befinner seg i, blir bare større og større hver dag, og det er ingenting de kan gjøre for å stoppe det.

Ikke alle som er deprimerte opplever hvert symptom. Noen mennesker opplever noen få symptomer, noen mange. Alvorlighetsgraden av symptomer varierer i styrke og kan variere over tid.


Bestill time

10 tegn på depresjon

Here are ten common signs of clinical depression:

  1. Persistently sad, anxious or «empty» mood.
  2. Feelings of inner tension, hopelessness or pessimism.
  3. Feelings of guilt, worthlessness and / or helplessness.
  4. Loss of interest or joy in hobbies and activities that once gave joy.
  5. Reduced energy, fatigue, lack of initiative and / or weakened emotional reactions.
  6. Difficulty concentrating, remembering or making decisions.
  7. Insomnia, early awakening or disturbed or reduced night’s sleep.
  8. Svekket Appetitt og / eller vekttap.
  9. Depressiv tankeinnhold eksempelvis om død eller selvmord eller faktiske selvmordsforsøk.
  10. Rastløshet, irritabilitet, resignasjon og / eller tilbaketrekking.

Noen mennesker kan også oppleve visse vedvarende fysiske symptomer som ikke reagerer på behandlingen, for eksempel hodepine, fordøyelsesforstyrrelser og kroniske smerter / psykosomatiske smerter.

En person som lider av en alvorlig depressiv lidelse (noen ganger også referert til som klinisk depresjon eller alvorlig depresjon) må ha depressive symptomer, lav stemningsleie, og tap av interesse eller glede i de daglige aktiviteter i minst en 2 ukers periode. Denne stemningens forandringen må representere en klar endring fra personens normale humør.

Clinical depression affects all aspects of a person’s life, without the person’s guilt. Depression can feel like hopelessness without end, and like a pain without relief.

Do you recognize the symptoms or know of someone who has given symptoms. Contact  us  today or  book an appointment . We have a short waiting time.


Bestill time